520
دوشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
4
یادداشت

ناتوی عربی و تلاش آمریکا و اسرائیل برای ایجاد جنگ

عبدالباری عطوان

خبرسازی‌ها درباره رفع حصر تکذیب شد

«حصر»بازی

«رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد»، خبر کوتاه بود اما به سرعت در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست شد تا شاید کمی از افکارعمومی مردم از تورم دامن‌گیر و سبدهای خالی معیشت‌شان منحرف شده، بی‌توجهی دولتمردان و نمایندگان‌شان را به فراموشی بسپارند، پروژه‌ای که به بهانه‌های واهی شاهد طرح دوباره آن بودیم، این بار اما کاسبان حصر شکست خورده و مردم استقبالی از طرح دوباره رفع حصر نکردند.

شماره‌های پیشین