520
دوشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
14

خبر

گزارش«صبح‌نو»ازدوبرنامه‌محصول‌شبکه‌چهار

«این.‌ج.‌ا»و«زاویه»راببینید

شبکه چهارسیما با توجه به ماموریت‌ها و اهدافش به تولید برنامه‌های مختلفی مبادرت می‌کند. ازمیان تولیدات این شبکه، دو برنامه «زاویه» و «این.‌ج.‌ا» برنامه‌هایی هستند که به طور ویژه‌ای با توجه به مباحث‌شان مخاطبان را به خود جذب کرده‌اند.

شماره‌های پیشین