520
دوشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
13
پاسخ سلیمی‌نمین به زیباکلام درباره کنار زدن رضا شاه توسط انگلیس

محاکمه رضاخان انگلیس را رسوا می‌کرد

نخستین نشست از سلسله نشست‌های «راز رضاشاه» با عنوان «رضا شاه؛ استقلال یا وابستگی» در کانون اندیشه جوان با حضور آقایان صادق زیباکلام و عباس سلیمی‌نمین برگزار شد.

شماره‌های پیشین