520
دوشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
12

خبر

خالق مجسمه‌های بازیافتی گرانبها از نمایشگاه خود گفت

هیچ آهن‌پاره‌ای دورریختنی نیست

مجسمه‌سازی به خودی خود از گرایش‌های هنری محسوب می‌شود که ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خود را دارد، هنری که از مواد بی‌جان آثاری را می‌سازد که گویی زنده‌اند و حرف‌ها برای گفتن دارند.

شماره‌های پیشین