519
یکشنبه، ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
15
«زیبابروفه»بازیگرشناخته‌شده‌سینماوتلویزیون‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

با حواشی‌ام پوست انداختم

خانم زیبا بروفه یکی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون است که در اواخردهه70 و اوایل دهه80 به شهرت زیادی دست یافت، اما در سال‌های بعد دچار حواشی شد. البته پس از آن حواشی و دوری مقطعی از بازیگری، بروفه بازهم این حرفه را تا به امروز ادامه داده است.

خبر

شماره‌های پیشین