519
یکشنبه، ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
13
گفت‌وگو با دکتر مسعود جان‌بزرگی واضع نظریه «روان‌درمانگری چندبعدی معنوی»

رویکردی جدید در درمان اضطراب و افسردگی

«معنویت» یکی از مفاهیم پرتکرار در علوم انسانی و به‌ویژه روان‌شناسی در دوران اخیر شده است و در این زمینه پژوهش‌های فراوانی انجام گرفته است. ضرورت خوانش اسلامی و اصیل از مفهوم معنویت و کاربرد آن در درمان آسیب‌های روان‌شناختی، یکی از پژوهشگران ایرانی را برآن داشته تا نظریه‌ای با عنوان «روان‌درمانگری چندبعدی معنوی» به جامعه علمی کشور ارائه کند.

خبر

شماره‌های پیشین