519
یکشنبه، ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
11

خبر

«صبح‌نو»،استفاده‌بازیگران‌ازمحافظ‌شخصی‌رابررسی‌می‌کند

بادیگارد روزی 800هزارتومان

استفاده بازیگران و چهره‌ها از بادیگارد شخصی دوباره خبرساز شده است و پیرو همین اتفاق، مسوولان ناجا از غیرقانونی بودن استفاده اشخاص از محافظ شخصی خبر دادند.

شماره‌های پیشین