518
شنبه، ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
3
تغییرات در کابینه به تسویه‌‌‌‌‌حساب سیاسی ختم می‌شود؟

یارکشی در دولت

آقای نوبخت خبر کناره‌‌‌‌‌گیری از دولت دوازدهم را داد؛ آقای واعظی تکذیب کرد. اعلام و رد یک خبر از پاستور برآیند جلسه هیات‌دولت بود. با وجود انتظار افکارعمومی مبنی بر تغییرات در رویکرد اقتصادی دولت ولــی کلیددار پاستور عــــزمی برای تحول‌خواهی ندارد؛ هرچند روایت‌‌‌‌‌های مختلف از جدال درونی گروه‌‌‌‌‌های قدرت در دولت به گوش می‌‌‌‌‌رسد.

چرا واعظی استعفای نوبخت را تکذیب کرد؟

یادداشت

محدودسازی تجمعات عمومی مردم و محل تجمعات سیاسی

دکتر سید مهدی غمامی

شماره‌های پیشین