518
شنبه، ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
13
نقدهای زرشناس به سازمان «سمت» در برنامه زاویه

«سمت» به کدام سمت می‌رود

گزارش سیدعلی سیدانبرنامه «زاویه» هفته گذشته با حضور دکتر محمد ذبیحی، معاون پژوهشی و سرپرست کنونی سازمان «سمت» و دکتر شهریار زرشناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با موضوع «پرسش از آینده سازمان سمت» از شبکه چهار سیما پخش شد.

نشستن و فکر کردن فایده‌ای ندارد

یادداشت دکتر رسول جعفریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران

شماره‌های پیشین