517
چهارشنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
8
گفت‌و‌گوی «صبح‌نو» با دکتر «محمد یزدی» که وضعیت خطرناک محدودیت منابع آبی در ایران را تهدیدی جدی می‌داند

جنگ آب ثمره سوءمدیریت‌هاست

«آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی کشور نسبت به افزایش مهاجرت از شهرهای درگیر خشکسالی هشدار داد و تاکید کرد که مردم شهرهای دچار خشکسالی به استان‌های مرکزی و شمالی مهاجرت کرده و همین مساله موجب یک جابه‌جایی و مهاجرت جمعیتی بزرگ خواهد شد، شرایط امروز تهران ناشی از توسعه نامتوازن در هفت دهه گذشته است و سرعت آسیب‌ها بیش از اقدامات مثبت بوده است.» هشداری ترسناک از سوی وزیر کشور یعنی دیگر بحران در همین نزدیکی‌ها نیست بلکه بحران اتفاق افتاده و تنها شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع هستیم. خشکسالی فاجعه‌ای است که سال‌های سال این کشور را درگیر خود کرده است، اما در این مدت شاید دلیل تشدید آثار این فاجعه طبیعی خودمان بوده‌ایم، این خودمان یعنی مردم و مسوولان که یادشان رفت باید برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب برنامه‌ریزی کنیم. مسوولانی که یادشان رفت به‌جای شعار و وعده زیرساخت‌های آب‌رسانی در کشور و بازیافت فاضلاب را سامان بدهند. در یک دهه گذشته که به گفته کارشناسان ایران وارد دوره خشکسالی شده هیچ کاری جز سدسازی، حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز و نابودی منابع آبی انجام نشده است.در این مدت عراق و ترکیه و افغانستان و هر کشوری که با ایران آب مشترک داشته با بستن راه آب، حق‌آبه ایران را برای خود نگه داشته است و مسوولان کشور ما با این علم که نبود آب مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش برای مدیریت کشور خواهد بود به راحتی از کنار آن گذشتند. دیپلماسی آب در منطقه به نفع ما رقم نخورده و با اوضاع خشکی و نابودی تمدن و زندگی در خیلی از مناطق کشور به‌ویژه مناطق سیستان‌و‌بلوچستان، بوشهر، اهواز و فلات مرکزی مردم ساکن در این مناطق برای رسیدن به جرعه‌ای آب دست به مهاجرت ز‌ده‌اند.

خبر

خبر

گفت‌و‌گوی «صبح‌نو» با دکتر «محمد یزدی» که وضعیت خطرناک محدودیت منابع آبی در ایران را تهدیدی جدی می‌داند

جنگ آب ثمره سوءمدیریت‌هاست

«آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی کشور نسبت به افزایش مهاجرت از شهرهای درگیر خشکسالی هشدار داد و تاکید کرد که مردم شهرهای دچار خشکسالی به استان‌های مرکزی و شمالی مهاجرت کرده و همین مساله موجب یک جابه‌جایی و مهاجرت جمعیتی بزرگ خواهد شد، شرایط امروز تهران ناشی از توسعه نامتوازن در هفت دهه گذشته است و سرعت آسیب‌ها بیش از اقدامات مثبت بوده است.» هشداری ترسناک از سوی وزیر کشور یعنی دیگر بحران در همین نزدیکی‌ها نیست بلکه بحران اتفاق افتاده و تنها شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع هستیم. خشکسالی فاجعه‌ای است که سال‌های سال این کشور را درگیر خود کرده است، اما در این مدت شاید دلیل تشدید آثار این فاجعه طبیعی خودمان بوده‌ایم، این خودمان یعنی مردم و مسوولان که یادشان رفت باید برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب برنامه‌ریزی کنیم. مسوولانی که یادشان رفت به‌جای شعار و وعده زیرساخت‌های آب‌رسانی در کشور و بازیافت فاضلاب را سامان بدهند. در یک دهه گذشته که به گفته کارشناسان ایران وارد دوره خشکسالی شده هیچ کاری جز سدسازی، حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز و نابودی منابع آبی انجام نشده است.در این مدت عراق و ترکیه و افغانستان و هر کشوری که با ایران آب مشترک داشته با بستن راه آب، حق‌آبه ایران را برای خود نگه داشته است و مسوولان کشور ما با این علم که نبود آب مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش برای مدیریت کشور خواهد بود به راحتی از کنار آن گذشتند. دیپلماسی آب در منطقه به نفع ما رقم نخورده و با اوضاع خشکی و نابودی تمدن و زندگی در خیلی از مناطق کشور به‌ویژه مناطق سیستان‌و‌بلوچستان، بوشهر، اهواز و فلات مرکزی مردم ساکن در این مناطق برای رسیدن به جرعه‌ای آب دست به مهاجرت ز‌ده‌اند.

شماره‌های پیشین