516
سه شنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۷
4

رامین پناهی؛ بازیگر یک توطئه تروریستی

استفاده ابزاری اصلاحات از سلبریتی‌ها

ابتذال سیاست‌ورزی

سیاست و امر سیاسی به‌زعم بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی در عصر مدرن دچار نوعی استحاله و انحراف شده است و جایگاه راستین و کارکرد واقعی و اصیل خویش را به‌مثابه ابزاری برای نیل به سعادت و سامان سیاسی بشری از دست داده است. این روند ابتذال در بستر سیاست‌ورزی جامعه ایرانی نیز رسوخ کرده است و به‌صورت ساختاری در جریان اصلاحات اثرگذار بوده است.

شماره‌های پیشین