sobhe-no.ir
516
سه شنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۷
3
رئیس بانک مرکزی از متهمان نابسامانی بازار ارز رونمایی کرد

همه مقصران منهای سیف

این روزها که بازار ارز و سکه آشفته شده است مرد شماره یک سیبل انتقادها نسبت به عدم کنترل صحیح بر بازار ارز، به‌جای پذیرفتن مسوولیت و چاره‌اندیشی برای نابسامانی‌های اخیر به دنبال مقصر می‌گردد. اما آیا کسی بیشتر از رییس کل بانک مرکزی در ایجاد وضعیت آشفته بازار متهم است؟

یادداشت

منطق اعتمادبه‌نفس ملی

دکتر حامد حاجی‌حیدری

شماره‌های پیشین