516
سه شنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۷
14

خبر

«محمدسرشار»مدیرشبکه‌کودک‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»

رویکرداصلی‌مان«سرگرم‌آموزی»است

آقای محمدسرشار مدیر شبکه کودک و نوجوان تلویزیون است. او به‌عنوان یکی از مدیران جوان سیما، تاکنون اقدامات مختلفی انجام داده و یکی از مسوولان پاسخ‌گوی صداوسیماست.

شماره‌های پیشین