515
دوشنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
7
«صبح‌نو» هشدار وزیر کشور درباره هجوم جمعیتی به استان‌های مرکزی و شمالی کشور را بررسی می‌کند

قهر آسمان بهانه ترک زمین

دیروز وزیر کشور درباره مهاجرت عظیم از شهرهای دچار خشکسالی به مرکز و شمال کشور هشدار داد و گفت: با این روند در کنترل کلانشهرها دچار چالش خواهیم شد. مهاجرت در ایران اغلب به‌دلیل عوامل دافعی شهرهای مبدأ صورت می‌گیرد. این عوامل در گذشته موضوعِ نبودِ امکانات و وضعیت اشتغال بوده ولی امروزه بحران آب و خشکسالی از اصلی‌ترین علل مهاجرت را تشکیل می‌دهد. اعتیاد نیز یکی از اصلی‌ترین پیامدهای مهاجرت عنوان می‌شود. در این گزارش مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

شماره‌های پیشین