515
دوشنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
2
در پی نمایش پمپئو در جمع وطن‌فروشان در فضای مجازی ایجاد شد

موج «نه، به دخالت خارجی» در ایران

تکرار عملیات روانی «فروپاشی» از سوی جریان خاص

تیر خلاص

موج سهمگین عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر عقاید، احساسات، انگیزه‌ها و رفتار ایرانیان آغاز شده است. کلیدواژه «فروپاشی» اصلی‌ترین محور عملیات روانی دشمن برای ایجاد ناامیدی از آینده در میان ایرانیان است. آنان با تمام توان خواهان اثرگذاری عملیات روانی چندلایه مبتنی بر برآیند کارکردگرایانه تغییر رفتار حاکمیت در رخدادهای آتی هستند.

شماره‌های پیشین