514
یکشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
5
با تصویب کنسه رژیم صهیونیستی

نژادپرستی قانون شد

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) با تصویب لایحه دولتی با عنوان « ملت، دولت یهود» آن را به قانون مبدل کرد تا بار دیگر نژادپرستی خود در سرزمین اشغالی را که از سال 1948 به راه انداخته با قانونی جلوه دادن برخی امتیازات از جمله رسمی کردن زبان عبری و امتیازات ساخت‌وساز برای یهودیان در فلسطین اشغالی ادامه دهد.

یادداشت

ضرورت نابودی بیماری نژادپرستی

حسین رویوران

شماره‌های پیشین