514
یکشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو» از یک منطقه فرهنگی در دل تهران گزارش می‌دهد

باغ کتاب تهران تلفیقی از علم و فرهنگ

از سال 1384 که ایده اولیه باغ کتاب تهران به شهردار وقت تهران ارائه شد تا امروز که نزدیک سیزده سال از آن موقع می‌گذرد یکی از بهترین مکان‌های فرهنگی در تهران پایه‌گذاری و اجرا شده است و این روزها مردم تهران شاهد این هستند که یک مکان فرهنگی مدرن را در اختیار دارند که تنه به نمونه‌های احتمالی خود در خارج کشور می‌زند

شماره‌های پیشین