513
شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷
12
یادداشت

سکولار نیستم، بازنشسته شدم

دکتر مهدی گلشنی

در نشست بررسی جامعه‌شناختی وضعیت دین‌داری در ایران مطرح شد

افول دین‌داری سنتی، ظهور اشکال تازه دین‌داری

نشست «بررسی جامعه‌شناختی وضعیت دین‌داری در ایران» هفته گذشته با حضور دو تن از پژوهشگران جامعه‌شناسی، آقایان جبار رحمانی و صابر جعفری در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

شماره‌های پیشین