512
چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
12

خبر

مدیر گالری شیث درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»

از جوانان حمایت می‌کنم چون دغدغه دارم

داستان ماندن جوانان و هنرمندان پشت درهای بسته مجموعه‌های مختلف فرهنگی و هنری، تنها برای امروز نیست و ماجرای آن چند دهه است که هر روز در نقطه‌ای از کشور تکرار می‌شود. گالری‌ها و نگارخانه‌ها از جمله این فضاها هستند که مثل تماشاخانه‌های تئاتری‌ها، برای ورود هنرمندان و برگزاری نمایشگاهی از آثار آن‌ها، یا هزینه گزاف می‌خواهند یا سابقه‌ای پرکار و درخشان. در بین این فضاها، تعداد انگشت‌شماری از هنردوستان اقدام به تأسیس نگارخانه‌ای کرده‌اند که به جوانان و تازه‌نفس‌های دنیای هنر اختصاص دارد.

شماره‌های پیشین