507
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷
4

کار عملی در برخورد با مفاسد ارزی

سریع‌القلم از دیدگاه دولت نسبت به مذاکره با اروپا و آمریکا انتقاد کرد

سیاست تخیلی

هرچند بعد از حضورش در اجلاس داووس، آقای حسام‌الدین آشنا گفت که او مشاور رییس‌جمهوری نیست اما همواره به سبب اظهارنظرهای منحصر به فردش مورد توجه اهالی رسانه و سیاسیون قرار گرفته است. صحبت از آقای محمود سریع‌القلم است. استاد‌تمام دانشگاه شهید بهشتی که سال‌ها در دانشگاه‌های ایالات متحده تحصیل کرده است.

شماره‌های پیشین