507
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷
3
«صبح‌نو‌» از آغاز به کار بازار ثانویه گزارش می‌دهد

فراوانی دلار

بهره گیری از شیوه‌های جدید و جذاب برای اطلاع رسانی و تبلیغ این عبارت شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی بود. ایشان در همین باره تصریح کردند: باید برای انعکاس حجم سنگین کارهایی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود، از شیوه‌های جدید و جذاب اطلاع رسانی و تبلیغی استفاده شود.

دلار جهانگیری تمام شد!

یادداشت

کار عملی در برخورد با مفاسد ارزی

دکتر سید محمد مهدی غمامی

شماره‌های پیشین