507
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷
13
معرفی مجموعه کتابی که تاریخ نهضت اسلامی را بازخوانی می‌کند

حدیث روزگار از زبان خسروشاهی

خواندن تاریخ انقلاب اسلامی بدون در نظر گرفتن روایت کسانی که هم در مبارزات پیش از انقلاب دخیل بوده‌اند و هم پس از انقلاب مسوولیت‌های گوناگون داشته‌اند و هم تتبعات نظری و تاریخی درباره مبانی و سرگذشت انقلاب داشته‌اند، ممکن نیست. یکی از این روایت‌ها متعلق به حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی است که همه ویژگی‌های فوق را داشته است.

دبیر علمی همایش مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام:

به نسخه اسلامی برای رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمندیم

شماره‌های پیشین