507
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح نو» گزارش می‌دهد

علت لغو کنسرت سیروان و گروه سی

در روزهای اخیر شاهد لغو دو کنسرت بوده‌ایم که برگزارکنندگان این کنسرت‌ها علت این لغوها را مشکلات معیشتی مردم دانسته‌اند. یکی از این کنسرت‌ها، کنسرت تهران سیروان خسروی بود و دیگری هم کنسرت-نمایش سی. اینکه آیا علت اصلی این لغوها توجه به مردم بوده یا کم شدن سود برگزارکنندگان، موضوعی است که همواره در واکنش‌ها به این موضوع مورد توجه بوده است.

شماره‌های پیشین