506
سه شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۷
6
برنامه روزانه قطع برق در تهران بالاخره منتشر شد

مصائب جدول تناوبی از نوع برقی

گزارش «صبح نو» از فراز و فرودهای بیمه سلامت که این روزها با مشکلات زیادی روبه‌روست

حذف تدریجی یک بیمه

سازمان بیمه سلامت یکی از زیرشاخه‌های وزارت بهداشت و درمان است که با پنج صندوق حدود 11میلیون ایرانی را تحت‌پوشش خود دارد. حدود پنج‌میلیون نفر ایرانی در کشور همزمان از دو بیمه استفاده می‌کنند که با طرح همپوشانی در‌صدد رفع آن هستند. بیمه سلامت را باید از دستاوردهای مهم دولت روحانی به‌شمار آورد که با هدف پوشش همگانی مردم شروع به کار کرد. ولی در چند ماه گذشته شاهد کاهش خدمات و حذف بیمه‌شدگان تحت پوشش خود هستند. به‌طوری‌که گفته رییس سازمان بیمه سلامت تا پایان سال جاری بیمه حدود دو میلیون نفر به این روش قطع خواهد شد.

شماره‌های پیشین