506
سه شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۷
3
37‌تعهد دولت به کارگروه اقدام ملی چیست

رمزگشایی از اصرار دولت برای پیوستن به FATF

گروه ویژه اقدام مالی FATF با توجه به تداوم تلاش‌های دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله‌ای خود را تا ماه اکتبر(‌آبان ماه‌) تمدید کرد، این امر در حالی است که بر اساس برخی اخبار واصله الزامات FATF در کشور در حال اجراست و اطلاعات کشور در اختیار این گروه قرار گرفته است.

یادداشت

سرآغاز بازگشت به سوریه

عبدالباری عطوان

شماره‌های پیشین