506
سه شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۷
14

خبر

«صبح‌نو» به مناسبت رونمایی از فیلم مستند «پنجره فولاد بهشت» گزارش می دهد

سند اجازه بنیانگذار عربستان سعودی برای زیارت بقیع

دو روز پیش طی مراسمی در مسجد حائری تهران، از سندی با محتوای اجازه زیارت و بازسازی بقیع توسط عربستان رونمایی شد. سندی که نشان می‌دهد حدود ۹۵ سال پیش، پادشاه وقت عربستان با پیگیری‌های مرحوم عبدالرحیم صاحب الفصول حائری اجازه زیارت و بازسازی بقیع را صادر نموده است. در گزارش پیش رو به این موضوع و سه مستندی که در این باره ساخته شده پرداخته‌ایم. همچنین گفت‌و‌گویی با آقای‌احمد‌ابراهیمی سازنده این مستندها ترتیب دادیم.

شماره‌های پیشین