505
یکشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۷
2

خبر

نقش حسن روحانی در خاتمه یافتن غائله 18تیر78

خط شکن سکوت

«من سکوت نکردم و مواضع خود را گفتم. همه تلاش ما این بود که در وقایع 18تیر به مردم بگوییم اینها که در خیابان اتوبوس آتش می‌زنند و چادر زن‌چادری را از سرش می‌کشند یا به مغازه‌ها حمله می‌کنند، دانشجو نیستند. چراکه عده‌ای از حرکت و انتقادات دانشجویی سوءاستفاده کردند.» این‌ها خاطرات حسن روحانی است از‌نقش‌آفرینی‌اش در حل غائله 18تیر. او خود اعتقاد داشت «اینکه ما در یک اتاقی بنشینیم و درباره مسائل نظر دهیم، کار دقیقی نیست.» بنابراین به میدان آمد و رودررو با مردم و دانشجویان از پشت پرده این غائله سخن گفت.

شماره‌های پیشین