505
یکشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۷
15
گلایه‌های‌کارگردان«مرداد»ازشرایط‌اکران‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»

کارت‌می‌کشند،سانس‌فیلم‌شان‌رامی‌خرند!

«مرداد» فیلمی به کارگردانی آقای بهمن کامیار است که این روزها درحال اکران است. این فیلم با وجود موضوع و ترکیب بازیگران متنوع، تا این لحظه به فروش بسیار پایینی دست یافته است.

خبر

شماره‌های پیشین