505
یکشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۷
14

خبر

مسعود شجاعی طباطبائی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» تأکید کرد

حمایت «هنر » از تولید داخلی

حمایت از تولید ملی و کالای داخلی که امسال به صورت پررنگ‌تری بحث آن مطرح شده و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، از جمله موضوعاتی است که در فضاهای مختلف با وجود کم کاری‌هایی که در این باره وجود دارد، کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. فرهنگ و هنر هم یکی از این حوزه‌هاست که با زبان متفاوت و البته تأثیرگذاری که دارد، گهگداری گریزی به این مسأله می‌زند.

شماره‌های پیشین