504
جمعه، ۱۵ تیر ۱۳۹۷
7
ایمنی به سرویس مدارس بازمی‌گردد؟

حذف پراید

«صبح نو» راه‌حل‌های مشکلات پیش روی کشاورزی را بررسی می‌کند

جای خالی برنامه‌ریزی در صنعت کشاورزی

این روزها انگشت اتهام بسیاری از مسائل به سمت کشاورزی کشور نشانه رفته است. بحث از کم‌آبی که می‌شود، کارشناسان از کشاورزی سنتی انتقاد می‌کنند، از فرسایش خاک و افزایش وسعت کویرها که گفته می‌شود، بسیاری از تخریب گیاهی و اصول کشاورزی که نادیده گرفته شده است، می‌گویند. این‌ها همه در حالی است که کشاورزان هم از محصولاتی که روی دست‌شان می‌ماند و فروشی ندارد و از برنامه نداشتن برای تولیدات می‌گویند. این‌ها همه در حالی است که کشوری می‌تواند توسعه و پیشرفت کند که در بخش کشاورزی به خودکفایی رسیده باشد. کشاورزی یک کشور در بسیاری از مواقع می‌تواند بسیاری از مشکلات دیگر را حل کند.

شماره‌های پیشین