504
جمعه، ۱۵ تیر ۱۳۹۷
4
بازخوانی فتنه‌ای کور؛ از حادثه تا حماسه

توطئه نقابداران

حادثه کوی دانشگاه 78 لحظات تاریکی از تاریخ توسعه سیاسی و داعیه جامعه مدنی و دیالوگ به اصلاح منطقی روشنفکران به شمار می‌رود که خاطره تلخ آن به راحتی از ذهن‌ها پاک نمی‌شود. غائله‌ای که با ساختارشکنی آغاز و با حماسه و حضور به موقع مردم در صحنه پایان یافت.

شماره‌های پیشین