504
جمعه، ۱۵ تیر ۱۳۹۷
14

خبر

نگاهی به فرهنگ و هنر در هفته سوم تیرماه

فرصت هایی که نباید از دست بدهید

دنیای فرهنگ و هنر که این روزها در سه فضای سینماها، نگارخانه‌ها و تماشاخانه‌ها، امکانی را برای تعامل بیشتر مردم با این حوزه فراهم کرده است، هر هفته آمار، اخبار و برنامه‌های مختلفی دارند که برای همراهی با مخاطبان خود به روز می‌شوند و فرصت‌هایی را برای فراغتی از جنس هنر فراهم می‌کنند.

شماره‌های پیشین