504
جمعه، ۱۵ تیر ۱۳۹۷
11
محمدحسین‌فرح‌بخش‌به‌جلسه‌های‌روضه‌تاخت

پرده‌دری تهیه‌کننده «خالتور»

آقای محمدحسین فرح‌بخش از تهیه‌کنندگان سینما، اخیراً درگفت‌وگویی تصویری، به بهانه اختلافش با مدیرعامل تصویرشهر، به مقام مجالس روضه و روضه‌خوانان حضرت سیدالشهدا حمله کرد و پیرو این جملات عجیب، انتقادات بسیاری خطاب به او منتشر شد.

خبر

روضه سیدالشهداء، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی

شماره‌های پیشین