503
چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷
9
«صبح‌نو» در گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس موضوع مهاجرت مرزنشینان و خطرات خالی شدن این مناطق را بررسی می‌کند

جای خالی روی خط مرزی

اگر تا امروز افزایش جمعیت و باز شدن پنجره جمعیتی ناشی از فراگیری نادرست شعار «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» در دهه ۶۰ بود، در حال حاضر شواهدی دیده می‌شود که جریانی عامدانه به دنبال کاهش جمعیت و بستن دروازه‌های امنیتی کشور است، به طوری که خالی از سکنه شدن روستاها که تا امروز یک تهدید بالقوه برای مرزهای کشور به شمار می‌رفت، امروز به فعل درآمده است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از وجود ۲۶۰ کیلومتر منطقه خالی از سکنه در مرز کشورمان با افغانستان خبر می‌دهند، برخی منابع رسمی این رقم را بیشتر و فراگیرتر از مرزهای شرقی کشور گزارش می‌کنند.

شماره‌های پیشین