503
چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷
2
با حضور وزرای خارجه 1+4 و در وین

بسته اقتصادی ۱+۴ جمعه رونمایی می‌شود

بعد از 14 روز هنوز از وعده تغییر وزرای دولت خبری نیست

ترمیم کابینه شاید وقتی دیگر

حدود 14 روز از سخنان رییس دفتر رییس‌جمهوری درباره تغییرات کابینه و جوان‌گرایی در دولت می‌گذرد، اما هنوز خبری از این تغییرات نیست، کار به جایی رسیده است که نمایندگان پا پیش گذاشته و درخواست‌ترمیم کابینه را مطرح می‌کنند؛ کابینه‌ای که هنوز به یک‌سالگی نرسیده اما از همان ابتدا انتقادات مردم و جریان‌های سیاسی را به همراه داشت.

تغییرات احتمالی کابینه

شماره‌های پیشین