503
چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷
15
ماجرای آب خرمشهر باعث شد برخی چهره‌های هنری اعتقادات مردم را هدف بگیرند

متلک بنداز، نقش بگیر

فعالیت و اظهارنظرهای چهره‌های سینمایی در شبکه‌های اجتماعی هرازچندگاهی باعث حاشیه‌هایی می‌شود. مشکل آب شرب خرمشهر و مسائل مربوط به آن، باعث شد که نگاه دوباره‌ای به واکنش‌های مجازی یکی از بازیگران در این زمینه داشته باشیم.

خبر

شماره‌های پیشین