503
چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو» از آخرین وضعیت مهدی فخیم زاده در بیمارستان گزارش می‌دهد

رو به بهبودی

حادثه و اتفاقاتی که برای چهره‌ها و هنرمندان اتفاق می‌افتد، به دلیل جایگاهی که در ذهن مردم دارند، اغلب مورد توجه قرار گرفته و با حس کنجکاوی آنها همراه می‌شود، فضایی که البته گاه بستری را برای شایعات و خبرسازی‌های کاذب فراهم می‌کند. به تازگی هم تصادف آقای مهدی فخیم زاده باعث شده تا هر روز در یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی از آخرین وضعیت او را ببینیم، حادثه‌ای که ما را هم برای پیگیری اخبار موثق به بیمارستان کشاند.

شماره‌های پیشین