503
چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷
10
اظهارنظرهای عجیب و غریب سلبریتی‌های ورزشی تمامی ندارد

درباره حرف بیجا

«بوریاباف اگرچه بافنده است نبریدش به کارگاه حریر» این بیت از ادبیات غنی پارسی، بهترین پاسخ به اظهارات برخی سلبریتی‌ها، خصوصاً چهره‌های ورزشی به موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که یا به آنها ارتباطی نداشته یا اطلاعات کاملی از آنها ندارند.

یادداشت

فرشته هبوط کرده

هومن جعفری

شماره‌های پیشین