502
سه شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۷
7
وزیر جهاد کشاورزی: پول نداریم بدهی کشاورزان را بدهیم، اما واردات می‌کنیم!

دست پیش واردات روی سر تولید داخلی

مروری بر لیست منتشره نشان می‌دهد، سال جاری، چیزی حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای واردات جو، ۵۰ میلیون یورو برای واردات چای، ۲۲۰ میلیون یورو برای واردات دانه سویا، ۴۰۰ میلیون یورو برای واردات ذرت، ۱۳۵ میلیون یورو برای واردات روغن آفتابگردان، ۴۰ میلیون یورو برای واردات عدس، ۳ میلیون یورو برای واردات کنجاله آفتابگردان، ۱۰۰ میلیون یورو برای واردات کنجاله سویا، ۵۰۰ میلیون یورو برای واردات برنج، ۳۰ میلیون یورو برای واردات موز، ۷ میلیون یورو برای واردات لوبیا و ۲۰ میلیون یورو برای واردات نخود به شرکت‌های خصوصی پرداخت شده است؛ مجموع ارقامی که البته تقریبی محاسبه شده است و مجموع آن از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو می‌گذرد و به تومان ایرانی تقریباً معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

یادداشت

سود سرشار عدس

سیدحمید موسوی

شماره‌های پیشین