502
سه شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۷
3
هزارتوی حضور مرد جوان در معاونت ارزی

نتیجه مدیریت یک ژن خوب

برادران عراقچی این روزها در اقتصاد ایران نقش شایان توجهی بازی می‌کنند. یکی معاون وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است و دیگری معاون ارزی بانک مرکزی. دو برادر دیگر هم که در حوزه صادرات و فروش فرش در کشور نقش‌آفرینی کرده و رییس اتحادیه هستند. حال از این چهار برادر جوان‌ترین‌شان معاونت ارزی بانک مرکزی را به عهده گرفته است؛ آن هم جای مرد کهنه‌کاری که در معاونت ارزی بانک مرکزی همیشه حرف برای گفتن داشته است.

پرداخت دلار مسافرتی متوقف شود

پیشنهاد دلار ۵۰۰۰تومانی به دولت

یادداشت

جواب خوب به خبرهای بد

دکتر سید محمد مهدی غمامی

شماره‌های پیشین