502
سه شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۷
2

خبر

حقوق بشر آمریکا یی رسوا شد

پروازی به مقصد آسمان

این هفته یادآور رنج و مرارت‌های مردم انقلابی ایران اسلامی و زخم‌های فراموش‌نشدنی آمریکا و اذنابش بر پیکره انقلاب است. هفته‌ای که پشت‌پرده چهره بزک‌کرده آمریکا را نمایان کرد. تیر ماه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران تداعی خاطرات تلخ زیادی از جنایات دشمنان و یادآور دشمنی و کینه‌توزی نظام سلطه و مزدوران آن‌ها علیه ملت ایران است، که همین تعداد فراوانی این جنایات، منجر به نامگذاری یک هفته از ایام سال به هفته حقوق‌بشر آمریکایی شده است.

شماره‌های پیشین