501
دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷
4
در بحران اقتصادی کشور، سیاسی‌کاری دغدغه اصلی برخی نمایندگان تهران بوده است

مجلس کجا؛ مردم کجا؟

این روزها اقتصاد حال آشفته‌ای دارد و نابسامانی‌های اقتصادی در تمامی جنبه‌های زندگی مردم نمایان شده است. همانطور که رهبری فرموده‌اند اتاق جنگ به خزانه‌داری آمریکا منتقل شده و دشمن روزانه پیگیر مشکل‌آفرینی اقتصادی در ایران است، حال همه باید لباس جنگ بر تن کنند اما به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان بهارستان‌نشین به این شرایط توجه باید و شایدی ندارند.

شماره‌های پیشین