501
دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷
2

خبر

در پاسخ به «صبح‌نو»:

وزیر کشور برای حل مشکلات اقتصادی خواستار اختیارات بیشتر شد

با وجود آنکه متولی تولید و اشتغال نیست، اما تلاش زیادی را در امر اقتصاد مقاومتی داشته است و با ایجاد معاونت مستقلی تحت عنوان معاونت اقتصادی و توسعه، اقدامات حمایتی خود را از اقتصاد مقاومتی تحقق بخشیده است. صحبت از وزارت کشور است که در پنج سال سکانداری رحمانی فضلی توانسته کارنامه خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی از خود برجای بگذارد.

شماره‌های پیشین