501
دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷
13
«صبح نو» گزارش می‌دهد:

کتاب‌ها درباره منافقین چه می‌گویند؟

این روزها سازمان منافقین در پاریس گردهمایی سالانه گذاشته و با اجیر کردن مقامات غربی حرف‌های عجیب و غریبی درباره دموکراسی‌خواهی و آزادی وطن و .. می‌زنند اما سابقه این سازمان نشان می‌دهد که شاید بتوانند با پول، حرف‌های دلخواهشان را بشنوند اما تاریخ درباره آ‌نها به حقیقت قضاوت خواهد کرد.

خبر

شماره‌های پیشین