501
دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷
11
بعد از انتشار لیست واردکنندگان کاغذ اسامی به چشم می‌خورد که در این حوزه فعال نیستند

چه کسانی کاغذ وارد کردند؟

بعد از دستور رییس‌جمهوری به وزیر صنعت مبنی بر انتشار اسامی افراد و شرکت‌هایی که از ارز دولتی 4200‌تومانی استفاده کردند روز گذشته بانک مرکزی اسامی شرکت‌هایی را که با این ارز اقدام به واردات کاغذ کرده بودند منتشر کرد.

خبر

شماره‌های پیشین