501
دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷
10
اختلاف انجمن پرستاری و بیمه سلامت بالا گرفت

گره کور داروخانه‌ها و بیمه

رسیدگی به پرونده لیدرهای اغتشاشات گلستان هفتم انجام شد

پشیمانی‌های یک قلدر

20‌روزی از اجرا شدن حکم قصاص محمد ثلاث، راننده اتوبوس دیوانه خیابان گلستان‌هفتم که عامل به شهادت رساندن سه پلیس بود، می‏گذرد و بعد از گذشت این زمان، اغتشاش‏گرانی که در پرونده خیابان گلستان‌هفتم، نقش داشتند، در حال محاکمه‌اند. یکی از آن‌ها به‌نام «الف.صاد» در این میان‌ شناخته‌شده‌تر از بقیه است. کسی که در ویدئوهای منتشر‌شده از آن روزها، برای مأمور نیروی انتظامی شاخ و شانه می‏کشید و حتی او را تهدید هم می‏کرد. دیروز دادگاه رسیدگی به پرونده او به‌عنوان یکی از لیدرهای اصلی اغتشاش برگزار شد.

شماره‌های پیشین