500
یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷
6
صدای شورای شهر هم از عملکرد ضعیف شهرداری درآمد

علیخانی: حتی یک ایستگاه مترو هم افتتاح نکردید

بحران آب به شهر پرند هم رسیده است

رقص دبه‏های خالی بیخ گوش تهران

کارشناسان درباره مسأله آب و بحران آب ماه‏هاست که صحبت می‏کنند. در روزهایی که بی‌کیفیتی آب در جنوب کشور وجود دارد و در فصل گرم صف‏های طولانی در شهرهای جنوبی تشکیل می‏شود، بحران آب به حاشیه تهران رسیده است. قطعی آب اما تنها برای حاشیه پایتخت اتفاق نیفتاده است، در تهران هم مناطقی با قطعی آب مواجه شده است تا نشان دهد که بحران آب تا چه حد جدی است.

شماره‌های پیشین