500
یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷
4
در نشست «دستاوردهای 40ساله انقلاب اسلامی در حوزه صنعت» مطرح شد

انقلاب عظیم صنعتی در ایران محصول خودباوری است

روز گذشته، یازدهمین شنبه انقلاب با محوریت‌دستاوردهای حوزه صنعت به همت جنبش مردمی پاسداشت 40سال انقلاب کبیر اسلامی در پژوهشکده شهید رضایی‌نژاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

شماره‌های پیشین