500
یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷
3
تئوریسین جریان اصلاحات انتقاداتی را نسبت به عملکرد اصلاح‌طلبان بیان کرده است

مغز علیه پوسته!

با اینکه خودش می‌گوید تئوریسین جریان اصلاحات نیست اما چه کسی است که نداند نظریه‌پردازی‌هایش، آثار و عواقب خاصی میان رفورمیست‌های وطنی دارد. ‌‌از آقای سعید حجاریان سخن می‌گوییم؛ همان چهره‌ای که پس از ترور در اسفند سال 78، روزنامه‌های زنجیره‌ای در رثایش تیتر زدند، «مغز اصلاحات ترور شد.»

یادداشت

مسوولیت همگانی ما

دکتر علی دارابی

شماره‌های پیشین