500
یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷
10

سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن‌الحجج برگزار شد

گزارش «صبح نو» از زورخانه‌ای که به پایتخت عطر پهلوانی می‌بخشد

صدای زنگ مرشد اینجا هرشب بلند است

صدای زیر زنگ و ضرب زورخانه، درِ کوتاهی که مراجعان در زمان رد شدن از آن باید به نشانه احترام خم شوند، شعرهای پهلوانی و اساطیری که در وصف امام علی ؟ع؟خوانده می‌شود و مراسم ورزشی ویژه مانند میل گرفتن، کباده‌زدن و میانداری کردن، از مراسم ورزش باستانی زورخانه است. دهم تیرماه روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای است. این روزها اگرچه از زورخانه و رسم و رسوم پهلوانی نمادها و درهای بسته زورخانه‌هایش به یادگار مانده است، اما هنوز هستند مرشدانی که در هیاهوی پایتخت مدرن، هر روز درهای زورخانه را برای ورود پهلوانان باز نگه می‌دارند تا رسم عیاری در شهر از پا نیفتد.

شماره‌های پیشین